Likviditet

At bedriften har god likviditet betyr helt enkelt at den har god betalingsevne. Likvide midler er midler bedriften kan frigjøre umiddelbart for å dekke løpende og uforutsette kostnader. Dette er helt avgjørende for alle virksomheter. Vi har tjenester i alle deler av prosessen fra fakturering til inkasso, og kan gi gode råd for å sikre riktig finansiering. Med våre løsninger er du sikker på at du har penger på konto når du trenger det.

Gode rutiner for inn- og utbetalinger

En forutsetning for god likviditet er at bedriften har gode rutiner for oppfølging av innbetalinger (innfordring) og riktige utbetalinger (remittering). Dette kan vi bidra til å sikre – på en oversiktlig og effektiv måte. Uavhengig av hvor mye av regnskapsarbeidet du gjør selv og hvor mye du setter bort til oss, sørger vårt online fakturerings- og attesteringssystem for at du til enhver tid har full kontroll over kundefordringene.

Vi hjelper deg med å sette opp et likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett vil være et godt verktøy for å sikre at bedriften er rustet til å håndtere utgiftene som kommer. Budsjettet viser en oversikt over bedriftens planlagte inn- og utbetalinger i en gitt periode, oppført på det tidspunktet pengene går inn eller ut. Dermed blir det også tydelig hvor mye likvide midler som er tilgjengelig til enhver tid. Bakgrunnen for å utarbeide et likviditetsbudsjett er å gjøre det enklere å planlegge for fremtiden.

Når man er forberedt har man også bedre tid til å gjøre endringer og iverksette tiltak, og dette vil lønne seg for bedriften. Kanskje ser man for eksempel at det i en fremtidig måned vil bli nødvendig å skaffe ekstra finansiering for å håndtere planlagte utgifter. Vi hjelper dere gjerne med å utarbeide et likviditetsbudsjett for deres bedrift, og kan også foreslå tiltak for å sikre god likviditet og fleksibilitet.

Ønsker du å vite mer om våre tjenester for å opprettholde god likviditet?

Vi skreddersyr løsninger for deg og din bedrift. Fyll inn kontaktinformasjon i skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Scroll til toppen