Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

For SpareBank 1 Økonomipartner Nordmøre er det viktig å drive virksomheten ansvarlig.

Selskapet støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold slik dette følger av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Selskapet forventer at gruppens leverandører og forretningspartnere gjør det samme, og vil utføre aktsomhetsvurderinger.

 

Har du spørsmål om hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger kan du sende en henvendelse til cb@sb1ok.no

 

Del

Scroll til toppen